In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ปิดประกาศตามมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 นั้น

ชุดปฏิบัติการสายตรวจ จว.นครราชสีมา ได้เดินทางมาพบนายประพัฒน์พงษ์ สุขุปราการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 2 (สวนห้อม) ได้ข้อมูลว่า

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานได้นำคำสั่งและป้ายปิดประกาศตามคำสั่งอุทยานแห่งชาติทับลานตาม มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ประกาศให้กับผู้ถูกดำเนินคดีอาญา จำนวน 11 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน พิจารณาอุทธรณ์ขอระงับการรื้อถอน ของผู้ถูกปิดป้ายประกาศทั้ง 11 ราย และจะเสนอความเห็นให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) พิจารณาต่อไป

Recent Posts