In การจับกุม กก5, ข่าวเด่น

ชุดปฎิบัติการจังหวัดพังงา ขอ รายงานผลการตรวจยึดจับกุม ดังนี้

วันที่ 30 มี.ค.2563 เวลา 10.00 – 14.30 น.นำโดย พ.ต.ต.วินัย. สายคุ้ม สว.กก.5 บก.ปทส.พร้อมด้วยสายตรวจจังหวัดพังงา
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ, พ.ต.ท.ปริญญา เอี่ยมกมล รอง ผกก.5 บก.ปทส.
ได้ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้ายเหมือง
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พังงา
– เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย
ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกได้ 1 ราย พื้นที่ 8-1-18 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ 574,616.33 บาท
-ข้อหาโดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2507
– ม.14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอบทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้างแผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
– ม.54 ฐาน ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
– ม.55 ฐาน ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น
– เหตุเกิดที่ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสนชายทะเล บ้านนาใต้ ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา
นำส่ง พงส.สภ.โคกกลอย ดำเนินคดี ปจว.ข้อ 11
เวลา 17.20 น.
ลง 30 มี.ค.63
เลขคดีขอรายงานเพิ่มเติมภายหลัง เนื่อง พงส.สภ.โคกกลอย รอหารือกับบังคับบัญชา เพราะการตรวจยึดพื้นที่ในครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่เคยตรวจยึดจับกุมแล้วครั้งหนึ่ง/แต่อัยการสั่งไม่ฟ้องเหตุเนื่องจากขาดเจตนา

Recent Posts