In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ชป.ภูเก็ต ได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาดนุ้ย สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน

วันนี้(๒๓ พ.ค.๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ร่วมกับ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ,เจ้าหน้าที่ทหาร ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, สปก.ภูเก็ต ,เจ้าหน้าที่เทศบาลกะรน

ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาดนุ้ย ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว และได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณที่ สปก.ได้ออกเอกสาร สปก.๔-๐๑ ไปแล้ว และถูกเพิกถอนโดย มติ คปก. เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่า ไม่สามารถจัดที่ดินให้เกษตรกรได้ จึงมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติฯ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับพื้นที่ๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๕ บก.ปทส.ได้ทำการตรวจยึดรถยนต์ขุดตักดิน(แบคโฮ) จำนวน ๑ คัน พื้นที่ป่าสงวนฯ ถูกบุกรุก ๒-๐-๑๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒

จึงได้ร่วมกันพิจารณาจะทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ถูกบุกรุกทำการปลูกต้นปาล์ม เพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒

Recent Posts