In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ธีระพร ศักดิ์ศรี (หัวหน้าสายตรวจ)รอง สว.กก.5 บก.ปทส. พร้อมพวก
ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.ศตวรรต บุญมี รอง ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.พีระพงษ์ การสมลาภ รอง ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.มนต์ชัย บุญเลิศ สว.กก.5 บก.ปทส. เมื่อ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 10.00 น.ร่วมกับ
– 1) กอ.รมน.จว.นครศรีธรรมราช
– 2) อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
– 3) กก.5 บก.ปทส.
– 4) เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่
เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีปริมาณฝุ่นละอองและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอพระพรหม,อำเภอร่อนพิบูลย์,อำเภอเมืองจว.นครศรีธรรมราช จำนวน 5 โรงงาน ได้แก่
1.บริษัท ประกอบกิจคอนกรีต อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2.บริษัท ผาทอง 24 อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
3.บริษัท มานะศิลา 2537 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
4.บริษัท ศิลาอารี อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
5.บริษัท วังศิลา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
พร้อมกับตรวจสอบความพร้อมและมาตรฐานเครื่องจักรของโรงงานเพื่อไม่ให้เกิด
ฝุ่นละอองPM2.5เกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ร.ต.อ.ธีระพร ศักดิ์ศรี/รายงาน

Recent Posts