In ข่าวสารทั่วไป

“บิ๊กเต่า”ดันโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน เร่งตั้งกก.ป่าไม้แห่งชาติ ชงแก้ ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่กรรมสิทธิ์ไม่ต้องขออนุญาต

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ “มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคประชาชน และ สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 150 คน

ทั้งนี้พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรฯ พูดมานาน ซึ่งตนได้เสนอกับรัฐบาลให้เรื่องการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่เดิมของกรมป่าไม้ ตั้งแต่พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 หรือพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ล้วนแต่เป็นเรื่องของการป้องกันปราบปราม และลงโทษผู้กระทำผิดที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กฎหมายไม่ได้มีการส่งเสริมให้ขายไม้แต่มีเพื่อจัดการพวกทำไม้เถื่อน อย่างไรก็ตามกรมป่าไม้มีหน้าที่หลักคือ 1.งานด้านป้องกันปราบปราม 2.ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ 3.งานอนุญาต ขอให้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งต้องดำเนินการงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

พล.อ.สรุศักดิ์ กล่าวอีกว่า กฎหมายที่เราใช้มาตลอดนั้นก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  วันนี้จึงจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ทุกอย่างให้ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ให้มาพูดคุยกันซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องมีการขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจจากไม้ป่าปลูกให้ได้ ส่วนปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายก็ต้องพยายามแก้ไขต่อไป

เมื่อถามถึงกรณีมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ในเรื่องไม้หวงห้ามที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพราะต้องขออนุญาตก่อนตัดนั้น พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่ามาตรา 7 ไม่ได้เป็นปัญหาโดยเฉพาะในภาครัฐ แต่สำหรับภาคประชาชนเขาอ่านแล้วคิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องการควบคุมไม้หวงห้ามโดยมองว่าในพื้นที่เอกชนไม่ควรมีไม้หวงห้ามอีกแล้ว แต่ในข้อเท็จจริงบนท้องถนนยังมีไม้เถื่อนอยู่ ที่ออกมาทำให้เจ้าหน้าที่ยุ่งยากในการปฏิบัติการ วันนี้คุยกันว่าจะต้องเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในที่ดินกรรมสิทธิ์ให้ทำไม้ได้อย่างสะดวกสบายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนคนไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มความเข้มแข็งการทำงาน ถ้าเรื่องนี้สมดุลก็คงไปด้วยกันได้ ส่วนในอนาคตไม้สัก ไม้พะยูง ไม้ยางนาในที่ดินเอกสารสิทธิ์จะสามารถตัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่นั้น ตนก็ยังตอบไม่ได้ เพราะในมุมมองของนักอนุรักษ์อาจจะมองว่าเราไปเปิดช่องหรือไม่ ซึ่งเวลานี้ก็มีการลักลอบเข้าไปตัดในโรงเรียนหรือวัดกันแล้ว เรื่องนี้จึงต้องมองให้รอบคอบ ยืนยันว่ารัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

“ขณะนี้กำลังเร่งรัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม.แล้ว กำลังมองหาตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นก็จะเสนอเรื่องป่าเศรษฐกิจเข้าไปเพื่อให้ออกมาเป็นมติ และให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจจากที่ดินเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุด ส่วนขั้นตอนการแก้กฎหมายก็เป็นเรื่องที่ทางส่วนราชการจะดำเนินการไป” พล.อ.สุรศักดิ์กล่าว

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/618529

Recommended Posts