In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.61 เวลา 14.00 น. จนท.กก.6 บก.ปทส. สายตรวจ ประจำ จ.พัทลุง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส.สั่งการให้ด.ต.ธีรัชกฤต แก้วขาว พร้อมพวก ร่วมกับเจ้าหน้าทีทหาร ชุด ชป.รส จ.พัทลุง ปลัดอำเภอเมืองพัทลุง กำนันตำบลร่มเมือง ได้ร่วมกันแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ผู้ต้องหา อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ชื่อ ตามใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน

โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พรบ.เดินเรือน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 มาตรา 20 ฐานห้ามมิให้ผู้ใด ขุดลอก แก้ไขทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง ร่องน้ำ ทางเดินเรือ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาป หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยกระทำผิดตาม พรบ.ที่ดิน พ.ศ.2494 มาตรา 9 เข้ายึดถิอครอบครอง ร่วมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผ่าป่า ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย บริเวณรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบญษา ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็น-อันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน เหตุเกิด บ่อดูดทราย บ้าน ร่มเมือง ม.9 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง นำส่ง พงส.สภ.เมือง พัทลุง ตามปจว.ข้อที่ 19 ลงเวลา 22.00 น. คดีอาญาที่ 906/61 ด.ต.ธีรัชกฤต แก้วขาวผู้รายงาน

Recommended Posts