In ข่าวสารทั่วไป

21 ก.ย. 59 – ศาลอ่านคำพิพากษาคดีบุกรุกที่เขาแพง เกาะสมุย หมายเลขคดีดำ อ.3534/2556 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ผจก.ห้างหุ้นส่วนเรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น และ หุ้นส่วน  ผจก.ห้างหุ้นส่วนเรืองปัญญาคอนสตรัคชั่น และนายหน้าขายที่ดิน และบุตรชายของนายสุเทพ และอดีตเลขานุการส่วนตัวของนายสุเทพ เป็นจำเลยที่ 1-4 ใรความผิดร่วมฐาน ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถางป่า หรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง หรือเผาป่าในที่ดินของรัฐโดยมิได้มีสิทธิครอบครองหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9,108 ทวิ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2518 มาตรา 22

ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์เห็นว่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาติ ควรที่ประชาชนจะต้องร่วมกันหวงแหน บำรุงรักษาให้อุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ไม่ให้เป็นของส่วนตัวแก่ผู้ใด การกระทำของจำเลยทั้งสี่ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของดิน น้ำ อากาศ และป่าไม้ทั้งโดยตรงและทางอ้อมอันเป็นต้นเหตุของความแห้งแล้ง และภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก สภาพความผิดจึงเป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ

นอกจากนี้ยังให้จำเลยทั้งสี่ คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยทั้งสี่ออกจากที่ดินและป่าไม้บริเวณที่เกิดเหตุ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ภายหลัง ทนายความ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ อาทิ สมุดเงินฝากธนาคาร หนังสือ น.ส.3 ก. เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ต่อสู้คดี

โดยเมื่อเวลา 16.15 น. ศาลพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จำเลยทั้งสี่ โดยตีราคาประกัน จำเลยที่ 1-2 คนละ 800,000 บาท และจำเลยที่ 3-4 คนละ 500,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยทั้งสี่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ที่มา : www.today.line.me

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

 

 

Recommended Posts