In ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 12 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศ หน้า1 หน้า2

– ร่างเอกสารการประกวดราคา หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7 หน้า8

– ใบเสนอราคา หน้า1 หน้า2

– ร่าง TOR  หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4

Recent Posts