In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน)

ร่วมกับ – เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.1 (แม่พริก) – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก – สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่พริก ที่ 11 – ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ได้ร่วมกันทำการตรวจยึดการกระทำผิด 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เนื้อที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 4 – 1 – 41 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 295,800 บาท – ไม้หวงห้ามท่อน (ประดู่)จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.37 ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 12,950 บาท

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 ฐาน” บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางหรือ กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”,

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.69,54 ฐาน” มีไม้หวงห้าม(ประดู่)ท่อนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ฐาน”ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆอีนเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เหตุเกิดบริเวณป่า ป่าด้านทิศตะวันตกบ้านแม่เชียงรายบน หมู่ 4 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เมื่อ 20 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น.ส่ง พงส.สภ.แม่พริก ตาม ปจว.ข้อ 1 คดี 59/62 ยึดทรัพย์ 16/62 เวลา 09.00 น.ลง 21 มิ.ย.62 พ.ต.ท.เกรียงไกร วัฒนะ พงส.ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063 – 771 – 0718 รายงาน

 

Recent Posts