In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

สายตรวจ กก.4บก.ปทส. ได้ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณป่าชุมชน (ป่าช้าวัว) หมู่ที่ 2 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจิตอาสาฯ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนาอิน ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 750 ท่าน โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ จำนวน 2,000 กล้า โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

ด.ต.ขจรกฤตย์ จันเต็บ
รายงาน

Recommended Posts