In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00-11.30 น. สายตรวจ กก.5 บก.ปทส. จว.กระบี่ ร.ต.อ. สันติ แก้วสาคร รอง สว. กก.5 บก.ปทส. 0852551320 กับพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พุฒิเดช บุญกระพือ ผกก.5 บก.ปทส. ,พ.ต.ท.พีระพงษ์ การสมลาภ รอง ผกก.5 บก.ปทส. ,พ.ต.ต.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว. กก.5 บก.ปทส.
ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.9 (เกาะกลาง),เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 29 (ลันตา กระบี่), เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ (เกาะลันตาน้อย)ตามแผนปฎิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน จังหวัดกระบี่
ตรวจยึดพื้นทีป่า จำนวน 13-3-09 ไร่ คิดเป็นมูลค่าเสียหายของรัฐ 1,627,302.00 บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ดังนี้
1.พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
2.พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
เหตุเกิดที่บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองร่าปู แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 ท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จว.กระบี่
ส่ง สภ.เกาะกลาง ตาม ปจว.ข้อที่ 2 คดีที่ 62/59 ลง 29 มิ.ย. 59 เวลา 18.00น.

2.1

2.2

2.3

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recommended Posts