In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ตามที่ พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ รรท.ผบก.ปทส. ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธีรุตม์เทวัญ มังคละวัชร์, พ.ต.ท.อรรถพล สุดสาย รอง ผกก.2 และ พ.ต.ต.อโนธร ศรีทองใบ สว.กก.2 เป็นคณะทำงาน ร่วมกับกรมอุทยานฯ และ UNDP ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่า ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ งาช้าง นอแรด เสือ และตัวลิ่น ระหว่าง 4-11 พ.ย.59 นั้น

ในวันนี้ ได้มีการประชุมสรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ผลการลงพื้นที่ ข้อสังเกตและพิจารณา ตลอดจนกำหนดการสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติในกรอบวงเงินประมาณ 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 140 ล้านบาท ในห้วงเวลา 4 ปี (2561-2564)

ที่ประชุมประกอบด้วย นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล ผอ.กองคุ้มครอง พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ WWF, TRACE, IUCN, TRAFFIC และ UNDP โดยมี นาย Crawford Prentice ในฐานะหัวหน้าทีมออกแบบโครงการ เป็นผู้นำเสนอ และ ดร.กณิตา อุ่ยถาวร หัวหน้ากลุ่มงานนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า เป็นผู้ดำเนินการประชุม (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางตลอดการประชุม)

119862

68550

68547

68545

2500

สนับสนุนโดย กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการปราบปราม, บก.ปทส.

Recent Posts