In การจับกุม กก6, ข่าวเด่น, จิตอาสา

วันที่ 6 พ.ค.63 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.สายตรวจ กก.6 บก.ปทส.ภายใต้การอำนวยการโดย
พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว.กก.6 บก.ปทส.ได้สั่งการให้สายตรวจจังหวัดสงขลา โดย ด.ต.อนุกูล เซ่งล่าย พร้อมพวก ร่วมกับ
-จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา)
-กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ.ใหม่ ต.วังใหญ่ ต.เทพา จ.สงขลา
-ประชาชนในพื้นที่ ม.4 บ.ใหม่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชือ”ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพือแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
ณ.ท้องที่ ม.4 บ.ใหม่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา
-ผู้รายงาน ด.ต.วิเชียร สุกใส 0816098403

Recent Posts