In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา. 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. สายตรวจจังหวัดตรัง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก. ปทส. พ.ต.ท. ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก ปทส. พ.ต.ท. สมชาย ศรพล สว กก.6 บก ปทส. พ.ต.ท. ประวิทย์ แตงอุดม สว. กก.6 บก. ปทส. พ.ต.ท กิตวรุตม์ พุฒนวล สว กก.6 บก.ปทส. ได้สั่งการให้สายตรวจจังหวัดตรังร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น pm 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

ร่วมกับหน่วยงานมีดังนี้้

1 กอร.มน.จังหวัดตรัง

2. อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง.

3 ตำรวจ กก.6 บก.ปทส.

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดตรัง.

5 สาธารณะสุขจังหวัดตรัง

 

ร่วมตรวจบริษัทจำนวน 5 บริษัทดังนี้.

1. บริษัทยูนิคอนคอนกรีด ที่ตั้ง. ม 2. ต. นาโต๊ะหมิง อ. เมือง จ. ตรัง. ประกอบการคอนกรีตผสมเสร็จ

2. หจก. ทรัพย์เจริญ 888 ที่ตั้ง ม 2. ต. นาโต๊ะหมิง. อ เมือง จ ตรัง. ประกอบการผลิตชิ้นไม้สับยางพาราและประเภทไม้. 13 ชนิดตามมติครม เพื่อจำหน่าย.

3. บริษัท. เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด ที่ตั้ง ถนน ตรัง-สิเกา. อ.เมือง จ. ตรัง ผลิตแปรรูปไม้ยางพาราอัดอบไม้ยางพาราประเภทไม้ 13 ชนิด. ตามมติครม. เพื่อจำหน่าย

4. บริษัท พารากอนกรีเทค จำกัด ที่ตั้ง ม 5. ถนนตรัง – สิเกา อ เมือง. จ ตรัง ประกอบกิจสกัดน้ำมันปาล์ม

5. บริษัท เมกก้าวู้ด ที่ตั้ง ม 2. ต นาท่ามเหนือ. อ. เมือง จ ตรัง. ประกอบการผลิตชิ้นไม้สับประเภทไม้ 13 ชนิด

ตามมติครม. เพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและเตือนภัยจากมลพิษโรงงานภาคใต้นำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองทางอากาศทำการตรวจทั้ง 5 บริษัท ไม่พบการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เกินปริมาตรตามกฎหมายกำหนดแต่อย่างใดได้แนะนำและกำชับเรื่องฝุ่นละอองให้คนงานสวมหน้าก่กอยามัยผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามเป็นอย่างดี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

 

Recent Posts