In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 29 ต.ค.61 เวลา 14.10 น. สายตรวจ กก.6 บก.ปทส. จ.ตรัง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก. ปทส. พ.ต.ท.สมชาย. ศรพล สว กก6 บก ปทส. พ.ต.ท. ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท. กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส. ใด้สั่งการให้ ร.ต.ท.ธัชชัย จันทรา พร้อมพวกทำการจับกุมผู้ต้องหา อายุ 38 ปี  พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์. มาตรา 7 ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

 

 

เหตุเกิดบริเวณ สวนยางพารา ม.10 ต.ในควน อ.ย่ายตาขาว จ. ตรัง นำส่ง พงส.สภ. บ้านในควนดำเนินคดีต่อไป ปจว.ข้อ 3 เวลา 16.25 น. บัญชีของกลาง ลำดับที่ 63/2561 ร.ต.ท. ธัชชัย จันทรา รายงาน

 

Recommended Posts