In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 27 พค62 เวลา. 09.00น -12.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว. กก.6 บก.ปทส. พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว กก.6 บก ปทส. พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว. กก.6 บก. ปทส. ได้สั่งการให้สายตรวจ กก.6 บก.ปทส ประจำ จว.ตรัง ร่วมตรวจยึดทวงคืนผืนป่า ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ มี ร.ต.ท. ธัชชัย จันทรา ด.ต กัณตวิทย์. อายุสุข

ร่วมกับ 1.สายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 2.เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ จม.4 (ปากเมง)

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ซึ่งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองไหโล๊ะ ป่าเลนคลองปอ ป่าเลนคลองหละบริเวณหาดปากเมง ม.4 (ไสข้าวแห้ง) อ.สิเกา จ. ตรัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเนื้อที่ 1-0-80 ไร่ ความผิดฐาน.
1.กระทำความผิดตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(1) ยึดถือครอบครองที่ดินตลอดก่นสร้างหรือประการใดๆเป็นการทำลายป่า
2.กระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54,55 ห้ามมิให้ผู้ใดก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำลายป่าด้วยประการใดๆ
3.กระทำความผิดตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครองแผ้วถางเผาป่าหรือกระทำการใดๆให้เสื่อมสภาพป่า
4.กระทำความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดๆหรือละเว้นกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำลายหรือทำให้สูญหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของรัฐ

เหตุเกิด ป่าสงสวแห่งชาติ ป่าเลนคลองไหโล็ะ ป่าเลนคลองปอ ป่าเลนคลองหละ ม.4 (ไสข้าวแห้ง) อ.สิเกา จ.ตรัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม คณะเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ นายสุพจน์ หลีเหม เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าที่ จม.4 (ปากเมง) เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สภ.สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

Recent Posts