In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น -16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ รุ่งสังข์ รอง ผกก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.ประวิทย์ แตงอุดม สว.กก.6 บก.ปทส.
พ.ต.ท.กิตวรุตม์ พุฒนวล สว.กก.6 บก.ปทส.
ว่าที่ พ.ต.ต.สมภพ ตรงต่อกิจ สว. กก.6 บก.ปทส. ได้สั่งการให้สายตรวจ กก.6 บก.ปทส. จ.ตรัง ไปร่วมบูรณาการทวงคืนผืนป่าร่วมตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลยตามนโยบายของรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 10
2. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 30 วังวน ตรัง
3. เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ที่ 10 ที่ 125/2561 ลง. 1พ.ย. 2561
4. เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชยฝั่งที่10. 126/2561 ลง. 26 พ.ย. 2561
5. เจ้าหน้าที่ กอร.มน.จังหวัดตรัง
6. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ปทส.
7. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง 2 สิเกา วังวิเศษ
8. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 1 แปลง ที่ ม.2 บ้านห้วยลึก (นาเกาะเคียน) อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเป็นแปลงปลูกปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 8-9 ปี จำนวนพื้นที่ 20 – 3 – 14 ไร่

สถานที่เกิดเหตุ. ม. 2 ต. วังวน อ กันตัง จ ตรัง เมื่อ 4 เม ย. 62. เวลา 10.00 น. -16.00 น.
ความผิดมีดังนี้.
1. พรบ. ป่าไม้. พ.ศ. 2484 มาตรา 1 ฐาน ทำไม้หรือทำอันตรายใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. พรบ. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ฐาน เข้าไปยึดถือครอบครองตลอดถึงก่นสร้างแผ้วถาง เผาป่า ความผิดมาตรา 9 มาตรา 108 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
3. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ทำหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหายแก่ทรัพยากร
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้มอบเรื่องราวให้นาย อำพล. จันทร์เทพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าสถานีทรัพยากรชายฝั่งที่ 30 วังวน ตรัง ไปร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน สภ.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ปจว.ข้อ. 4 ลง 5 เม.ย. 62 เวลา 11.00 น. คดีที่ 293/62. ร.ต.อ. วรากร ใสสุชล พนักงานสอบสวน.
ร.ต.ท.ธัชชัย จันทรา รายงาน 091 – 8487189

 

Recent Posts