In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

15 ก.พ. 2562
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.ศตวรรต บุญมี รอง ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.พีระพงษ์ การสมลาภ รอง ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงศ์ สว.กก.5 บก.ปทส.ได้สนธิกำลังร่วมกับ
– 1. เจัาหน้าที่กอ.รมน.จว.เพชรบุรี
– 2. เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จว.เพชรบุรี
– 3.เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จว.เพชรบุรี
เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีปริมาณฝุ่นละอองและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้
– หจก.เดอะนายน์ คอนกรีต ม.9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
– หจก.โชควันฉัตรคอนกรีต เลขที่ 147/5 ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี.
– หจก. เถ้าแก่น้อยคอนกรีต เลขที่ 94 ม.10 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี
พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมและมาตรฐานของเครื่องจักรโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง pm 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ.สนิทฯ รายงาน

Recent Posts