In ข่าวสารทั่วไป

วันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (เมือง ระนอง ) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๖(บ่อน้ำร้อน) เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จ.ระนอง  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ระนอง ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่ต้องสงสัยว่ามีการครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริเวณท้องที่ซอยระนอง ๔ หมู่ที่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนองพบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกและตรวจพบว่ามีการไถปรับสภาพพื้นที่โดยใช้รถไถล้อยางในการปรับพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบรถไถล้อยางยี่ห้อ KUBOTA สีส้ม หมายเลขทะเบียน ๑ ตค.๕๘๔๕ กทม.รุ่น L ๓๔๐ DI สี่ล้อ จำนวน ๑ คัน จอดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ไม่พบตัวผู้หนึ่งผู้ใดในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๕จุด คำนวณพื้นที่ได้
๐-๓-๑๔ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๙๒,๘๘๙ บาท โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ ม. ๕๔ ฐานก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ,ผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ม.๗๒ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ม. ๕๔ ตรี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

เหตุเกิด บริเวณ ท้องที่ซอยระนองธานี ๔ หมู่ ๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ อาจาติ พงส.ฯ สภ. เมืองระนอง
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recommended Posts