In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.ท.วัชระ พัฒน์ทอง (หัวหน้าสายตรวจจังหวัดระนอง) รอง สว.(ป) กก.๕ บก.ปทส. พร้อมพวก ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕บก.ปทส. , พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส.พ.ต.ท.ทศพร หงษ์ทอง สว.กก.๕ บก.ปทส. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (เมืองระนอง) เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดฉก.ร.๒๕ ปลัดอำเภอเมืองระนอง เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.รส.บก.ควบคุม มทบ.๔๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการแพกระพรุนดองเกลือ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณท่าเทียบเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ ต.หงาว อ.เมือง มีการปล่อยน้ำเสียลงทะเล และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จึงได้ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวปรากฎว่ามีผู้ประกอบการ ๕ ราย  ได้เข้ามาดำเนินการ และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าชายเลนและไม่มีเอกสารสิทธิขณะเข้าทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาแสดงสิทธิการเป็นเจ้าของแพรับซื้อกระพรุนดองเกลือดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจหาพิกัด โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพิกัดพื้นที่ จากสัญญาณ ดาวเทียม (GPS) ทำการตรวจวัดค่าพิกัดโดยรอบ จำนวน ๔จุด คำนวณพื้นที่ได้  ๒-๐-๔๔ ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ ๒๔,๙๖๗๖ บาท

โดยกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ ฐานยึดถือครอบครอง ก่นสร้าง แผ้วถางเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใด ๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ ม. ๕๔ ฐานก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ,ผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ ม.๗๒ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ม. ๕๔ ตรี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงนำส่งให้ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุเกิด บริเวณ ท้องที่ซอยท่าเรือท่าต้นสนหมู่ ๓ ต.หงาวอ.เมือง จ.ระนอง
ตาม ปจว.ข้อ ๓ลง ๒๑ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๖ น. คดีฯ ๒๗๓/๒๕๖๑
พ.ต.ท.สมสิน พงส.ฯ สภ. เมืองระนอง
ด.ต.วชิระ ลิกขะไชย รายงาน

Recommended Posts