In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 11 พ.ย. 61เวลา น. พ.ต.ท.มนต์ชัย บุญเลิศ สว.กก.5 บก.ปทส., ร.ต.อ.เจษฎา ลู่เกี้ยง รอง สว.กก.5 บก.ปทส.(หัวหน้าสายตรวจ) พร้อมพวก ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.5 บก.ปทส. ได้ร่วมกับสายตรวจปราบปรามพิเศษด้านสัตว์ป่า ประจำจังหวัดภูเก็ต (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว) ตรวจจับ ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลาง ลิงลม (Nycticebus coucang) อายุประมาณ 2 ปี จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 151 กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เหตุเกิดที่ บริเวณร้านแฟมิรี่มาร์ท ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จว.ภูเก็ต โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด “มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 19 ,47 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นำส่ง พงส. สภ.เชิงเล จว.ภูเก็ต ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 20.00 น. คดีอาญาที่ 581/61บัญชีของกลางลำดับที่ 309/61 ลง 11 พ.ย. 61
ร.ต.อ.เจษฎา ลู่เกี้ยง ผู้รายงาน

Recommended Posts