In ข่าวสารจาก บก.ปทส.


เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปทส. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.๕ บก.ปทส. ,พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ รอง ผกก.๕ บก.ปทส. ,พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.๕ บก.ปทส. นำโดย พ.ต.ต.ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี สว.กก.๕ บก.ปทส.,ร.ต.ท.สุวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง รอง สว.(ป) พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, กรมเจ้าท่า, เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน,สภ.ลาดหญ้า กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี, ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบเรื่องร้องเรียนกรณี หลุบพญา รีสอร์ท เลขที่ 82/3 หมู่ที่ 1 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี บุกรุกพื้นที่ป่าสร้างบ้านบนเกาะกลางแม่น้ำแควใหญ่ รวมทั้งร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของผู้บังคับบัญชา ดังนี้
1.เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 14.40 – 16.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ โดยอาศัยหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่ 1050/2561 โดยมีนายวัชระ ภูรีปติภาน อายุ 62 ปี แสดงตนเป็นน้องชายนายเผด็จ ภูรีปติภาน(เจ้าของรีสอร์ท) เป็นผู้ให้ความยินยอมและนำตรวจค้น พบว่ามีการปลูกสร้างบ้านพักยกสูงยังไม่แล้วเสร็จจำนวน 1 หลัง ฐานสะพานสลิงและพื้นยกระดับรวมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ คิดเป็นพื้นที่ความเสียหายจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแควใหญ่ ชื่อว่า เกาะพญาไม้ ซึ่งมีระยะห่างจากฝั่งติดกับพื้นที่ หลุบพญา รีสอร์ท ประมาณ 30 เมตร ซึ่งพื้นที่เกาะกลางน้ำดังกล่าว ถือว่าเป็นป่า ตาม ม.4(2) พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 การยึดถือครอบครองพื้นที่เกาะดังกล่าว จึงเป็นความผิดฐาน”ก่อสร้าง หรือแผ้วถางหรือ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ม.54 และ 72 ตรี วรรค 2 “ฐานผู้ใดครอบครองป่าที่ถูกแผ้วถางให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ม.55 , “ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไป” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ม.97 โดยได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ เขียวแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส. สภ.ลาดหญ้า ให้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 21.20 น. คดีอาญาที่ 311/61 ยึดทรัพย์ที่ 147/61 ลง 23 ธ.ค.61 พงส. พ.ต.ท.สำเริง ศิลปะสำราญ รอง ผกก.(สอบสวน)

2.วันที่ 28 ธ.ค.61 เวลา 09.00 – 17.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ของหลุบพญา รีสอร์ท อีกครั้งหนึ่ง ตามหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่ มค 1053/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบพื้นที่โดยรอบของหลุบพญารีสอร์ท โดยมีนายวัชระฯ ผู้ดูแลเป็นผู้ให้ความยินยอมและนำตรวจ ผลการตรวจค้น พบสำเนาสำเนาหนังสือจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการในลักษณะคล้ายโรงแรมหลุบพญา รีสอร์ท ยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมต่อฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง จำนวน 10 แผ่น, แผ่นพับโฆษณาหลุบพญารีสอร์ท จำนวน 10 แผ่น ,บัญชีรายจ่ายเงินเดือน ก่อสร้าง จำนวน 4 แผ่น ,บิลค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 แผ่น จึงยึดไว้เป็นพยานหลักฐาน ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง), เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขากาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในพื้นที่แล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด เพื่อดำเนินการต่อไป จึงร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจค้น นำไปลงประจำวัน ไว้ที่ สภ.ลาดหญ้า ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 20.20 น. ผลการดำเนินการและความคืบหน้าในการตรวจสอบจะได้รายงานให้ทราบอีกครั้ง

3. วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการกระทำผิดทางอาญาที่เป็นนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี หลุบพญา รีสอร์ท บุกรุกพื้นที่ป่าสร้างบ้านบนเกาะกลางแม่น้ำแควใหญ่
โดยมี พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี นายสมชายเปรมพาณิชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายอชิระ ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมประชุม เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา 19.30 น.
ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีผู้ร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐและสื่อสังคมออนไลน์ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงกิจการลูกพระยา รีสอร์ทมีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมายและมีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณเกาะกลางแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี และต่อมามีการโพสต์ วีดีโอเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวลงในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ

พ.ต.ต.ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี สว.กก.๕ บก.ปทส.  รายงาน

Recommended Posts