In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

คณะตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการออกเอกสารสิทธิบนพื้นที่เขาหมาแหงน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

คณะเจ้าหน้าที่นำโดย พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รอง ผบช.ก. พ.ท.ดุสิต เกสรแก้ว หน.ชุดตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร์ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพภาคที่ ๔ , นายสมคิด เจียวก๊ก หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า สุราษฎร์ธานี ๑๖ (เกาะสมุย) , นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , นายประเสริฐ ผละศึก หน.ฝ่ายทะเบียน สนง.ที่ดินสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย, นายอนันต์ จันทร์ผ่อง นายช่างชำนาญการสนง.ที่ดินสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย , พ.ต.ท.สมเกียรติ พลอยทับทิม รอง ผกก.(สอบสวน) กก.๕ บก.ปทส. พ.ต.ท.ภครพล ศิริวุฒิกะประภา สว(สอบสวน) กก.๕ บก.ปทส. ร.ต.อ.ปรุฬห์ สุวรรณเทียบ และ ร.ต.อ.อุทัย สอนทุย รอง สว.(สอบสวน) กก.๕ บก.ปทส.

ได้เดินทางไปตรวจสอบที่ดินเลขที่ ๔๐๔๑๐,๔๒๖๕๔ และ๔๒๖๕๕ รวม ๓ ฉบับ (ซึ่งแยกมาจากโฉนดเลขที่ ๔๐๔๑๐) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานีน. ผลการตรวจสอบดังนี้

-ในพื้นทีโฉนดเลขที่ ๔๒๖๕๕ ได้มีการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น และมีการปรับพื้นที่เป็นถนน มีการสร้างรั้ว และมีประตู ปิด-เปิด มีการสร้างถนนระหว่างโฉนดเลขที่ ๔๐๔๑๐ และ โฉนดเลขที่ ๔๒๖๕๔ ในโฉนดพื้นที่ดินเลขที่๔๐๔๑๐ ยังไม่มีการปรับพื้นที่ ได้ทำการจับพิกัดตำแหน่งดาวเทียมพื้นที่ตามโฉนดทั้ง ๓ ฉบับที่มีการเข้าไปครอบครอง ทำประโยชน์ข้างต้น จำนวน ทั้งหมด ๒๕ จุด คำนวณพื้นที่ได้รวม 19 – 1 – 04 ไร่

 

Recent Posts