In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.พีระพงศ์ การสมลาภ พ.ต.ท.ศตวรรษ บุญมี รอง ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ต.สรายุทธ ศรีมัญจาบุรี สว.กก.5 บก.ทส. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ๑)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๑ (อ.จอมบึง) ๒)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๒(บ่อหวี) ๓)เจ้าหน้าที่เตรียมการผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔)เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปทส. ภ.๗ ๕)ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ต.จอมบึง อ.จอมบึง ๖)ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ต.จอมบึง อ.จอมบึง และ๗)ตำรวจสายตรวจ จว.ราชบุรี กก.๕ บก.ปทส.
ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑-๓-๗๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณป่าเขาบินท้องที่บริเวณหมู่ ๘ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยไม่พบตัวผู้กระทำความผิด
พร้อมตรวจยึดของกลาง ๑)อุปกรณ์กระทำความผิด ๑๓ รายการ(ตามรายการบัญชีของกลาง) ๒)ไม้ท่อนยังมิได้แปรรูป ๒๔ ท่อน(๑.๕๓ ลบ.ม.) ๓)ของป่าหวงห้าม(ถ่านไม้) หนัก ๓๓๘ กิโลกรัม

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๔,๕๕ ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, มาตรา ๑๙ ผู้ใดเก็บของป่าหวงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า, ฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๗๓ วรรค ๒ มาตรา ๖๙(๒) ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยมิได้มีรอยตราภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

พฤติการณ์กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์แจ้งว่ามีการลักลอบตั้งเตาเผาถ่านในเขตสวนป่าท้องที่บริเวณหมู่ ๘ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายอ้วนและนางเพ็ญ ซึ่งเป็นสามีภรรยากันร่วมกันตัดไม้ในสวนป่าเพื่อนำมาเผาถ่าน เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบมาถึงพื้นที่พบบุคคลไม่ทราบเพศ ๑ คน กำลังเก็บถ่าน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการหลบหนี จากการตรวจสอบพบว่ามีการตั้งเตาเผาถ่านขนาด ๓x๓ เมตร กำลังติดไฟ พบเพิงพักชั่วคราวมีอุปกรณ์ เลื่อย มีด และเอกสารของกลาง ในบริเวณดังกล่าวพบกองไม้สะเดา ไม้มะค่าแต้ จำนวน ๑ กอง นับได้ ๒๔ ท่อน และพบตอไม้สะเดาและมะค่าแต้ซึ่งถูกตัดโค่น ตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบมีการต่อสายน้ำเพื่อใช้ในการเผาถ่าน ผ่านกับท่อส่งน้ำประปาที่ต่อออกมาจากเครื่องมิเตอร์น้ำหมายเลข ๕๔๐๙๕ ๐-๔๐๓-๒๒๙๔๕๓-๕๗ ที่ติดตั้งอยู่ บริเวณใกล้เคียงห่างจากจุดแรกประมาณ ๕๐ เมตร ยังพบเตาเผาถ่านที่มิได้ใช้แล้วอีก ๙ หลุม คณะเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกภาพหาจุดพิกัดพบว่าเตาเผาถ่านและพื้นที่บุกรุกอยู่ในเขตสวนป่าเขาบินจึงได้ทำบันทึกเรื่องราวเอกสารของกลางและอุปกรณ์การกระทำความผิดส่ง พนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง เพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระทำคามผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประจำวันข้อ ๓ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คดีที่ -/๒๕๖๒
ยึดทรัพย์ที่ -/๒๕๖๒
พนักงานสอบสวน พ.ต.ท.อภิวิชญ์ จันทวงศ์ โทร ๐๘๙-๒๙๙ ๑๙๐๒

Recent Posts