In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.ศตวรรต บุญมี รอง ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.พีระพงษ์ การสมลาภ รอง ผกก.5 บก.ปทส., พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงศ์ สว.กก.5 บก.ปทส.ได้สนธิกำลังร่วมกับ
– 1. เจัาหน้ากอ.รมน.จว.เพชรบุรี
– 2. เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จว.เพชรบุรี
– 3.เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จว.เพชรบุรี
– 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภ.7/จว.เพชรบุรี
เข้าตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีปริมาณฝุ่นละอองและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5โรงงาน ได้แก่
– หจก.ณรงค์ ดิน วัตถุก่อสร้าง เลขที่ 65 ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จว.เพชรบุรี
– หจก.เอส เอส วี แอสฟัลท์ตึกคอนกรีต เลขที่ 39 ม.4 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี.
– บ.ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด เลขที่ 11 ม.2 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี และ
– โรงโม่หิน ส.ศิลาเพชร เลขที่ 123 ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมและมาตรฐานของเครื่องจักรโรงงาน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง pm 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.อ.สนิท ขาวขำ รายงาน

Recent Posts