In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.
-กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.
– ผู้ตรวจยึดlจับกุม ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า หัวหน้าสายตรวจฯ จว.น่าน พร้อมกับพวก ร่วมกับ
-เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.10 (ภูเพียง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด สืบสวน สภ.ภูเพียง จว.น่าน
-เจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อย รส.ที่ 1มทบ.38
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สปจ.ที่.3 สาขาแพร่
-เจ้าหน้าที่ ชุด ชป.ส.ชุดที่ 1 ภ.จว.น่าน.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ศปทส.ภ.จว.น่าน.
(ไม่พบผู้กระทำผิด)
พร้อมด้วยของกลาง
1.ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 27 แผ่นlเหลี่นม ปริมาตร 0.34 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 23,800 บาท.
-โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
1.ฐานทำไม้หวงห้าม โดยมิได้รับอนุญาต.
2.ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในความครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม.โดยมิได้รับอนุญาต.
3.ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต.
– เหตุเกิดที่ บริเวณป่าขุนห้วยไม้ซาง พิกัดที่ 47 Q 696136E,2076912N ท้องที่บ้านแหน หมู่ 12 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียงจว.น่าน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝังตะวัออกตอนใต้
-นำส่ง พ.ต.ต.ธีรวัฒน์ วังแสง พงส. สภ.เมือง จว.น่าน. ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 15.00 น. คดีที่ 22/62 ยึดทรัพย์ที่ 9/62 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

Recent Posts