In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

ตามคำสั่ง กก.4 บก.ปทส. ที่ 0026.74/ 318 ลง 7 ก.พ.62 ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน การปล่อยมลพิษทางอากาศและการตรวจโรงงานฯร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นั้น

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 16.00 – 16.55 น.นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ หอมอบ วิศวกรปฎิบัติการ พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำจังหวัดเชียงราย

ลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ได้ลงตรวจสอบ บริษัท ซีแมท คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 926/3 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20570012525554 ซึ่งเครื่องผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังการผลิต 40-50 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ซึ่งมีระบบป้องกันฝุ่นละอองในการ Mix Concrete โดยใช้ถุงกรอง (bag filter) มีการสเปรย์น้ำบริเวณโรงงานและวัสดุหินและทราย ชุดตรวจสอบบูรณาการจังหวัดเชียงรายแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังในการขน กองวัสดุ หินและทราย มีการสเปรย์น้ำขณะประกอบกิจการ ทั้งบริเวณโรงงานและติดตั้งสเปรย์น้ำบริเวณกองหินและทราย มั่นตรวจสอบระบบขจัดฝุ่นละอองแบบถุงกรองให้มีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ และให้ทางโรงงานจัดทำเพิ่มเติมแผงกันฝุ่นละอองรอบบริเวณโรงงาน เพื่อกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกนอกบริเวณโรงงาน และถ้ามีการตรวจโรงงานอื่นๆอีกจะได้รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ร.ต.ท.สัมพันธ์ จินดาธรรม 0951647986

 

Recent Posts