In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ตามสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.13 (แม่เมาะ)
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
ของกลาง
1.พื้นที่ป่าถูกบุก เนื้อที่ 1 – 0 – 36 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐพึงได้รับเป็นเงิน 74,386.20 บาท
2.ไม้หวงห้าม(ประดู่)ท่อน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.223 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 7,700. บาท
อุปกรณ์การกระทำผิด
1.เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อเคนโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ประเมินราคาเป็นเงิน 3,000. บาท
2.โซ่ยนต์ จำนวน 1 เส้น
3.อุปกรณ์เครื่องใช้มือช่างอื่นๆ จำนวน 20 รายการ
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-มาตรา 11 ฐาน “ร่วมกันทำไม้ หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
-มาตรา 54 ฐาน “ร่วมกันก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
-มาตรา 69 ฐาน “ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย”
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
-มาตรา ๑๔ ฐาน “ร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
-มาตรา 4 ฐาน “ร่วมกัน มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดบริเวณ บริเวณป่าด้านทิศเหนือหมู่บ้านปงชัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ ท้องที่หมู่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง พิกัด ๔๗ Q ๐๕72090 E UTM ๒๐21641N
นำส่ง สภ.แม่เมาะ จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 10 เวลา 21.15 น.
คดีอาญาที่ 33/2562 ยึดทรัพย์ที่ 19/2562
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ร.ต.อ.สุวิทย์ ค้อนทอง พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร. 0899988873
ผู้รายงาน

Recent Posts