In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

โครงการขอความร่วมมือระหว่างตำรวจและประชาชน

การอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และน้อมนำโครงการพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า รอง.สว.(ป) กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจาก ผกก.4 บก.ปทส. ให้เข้าร่วมสัมมนาโครงการขอความร่วมมือระหว่างตำรวจและประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำโครงการพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี รศ.พ.ต.อ.ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นประธาน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี บ้านสะไล หมู่ 2 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ งหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมสัมมนา เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดน 32 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสู จน์หลักฐานจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ทหาร นายกองค์การบริหารตำบลบ่อเกลือใต้ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบ่อเกลือ ฯ เสร็จสิ้นการสัมมา เวลา 15.30 น. ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า รายงาน

Recommended Posts