In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปราม กก.4 บก.ปทส.อแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.4(แม่อุสุ)
-จนท.ตชด.344
-จนท.ออป.

-ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลงพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง จำนวน 2-2-73ไร่ ค่าเสียหายของรัฐรอผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าความเสียหายฯ

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐาน “บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต”
– พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ร่วมกันยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ ก่นสร้าง หรือ เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”

เหตุเกิดบริเวณสวนป่าแปลงที่ 2526 ตอนที่ 7 ม.9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยางจ.ตากในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดและนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พงส.สภ.ท่าสองยางจ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามปจว.ข้อ 6 เวลา 17.00 น.คดีอาญาที่ 15/2563
ลงวันที่ 14 มค.63 ร.ต.อ.เจริญ สำคัญ
รอง สว.(สอบสวน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ท.สมพงษ์ สีตามา รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.
081-7585251 รายงาน


 

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส. ให้ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปราม กก.4 บก.ปทส.อแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.4(แม่อุสุ)
-จนท.ตชด.344
-จนท.ออป.

-ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลงพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง จำนวน 5-1-65 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐรอผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าความเสียหายฯ

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐาน “บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต”
– พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ร่วมกันยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ ก่นสร้าง หรือ เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”

เหตุเกิดบริเวณสวนป่าตะเคาะปิโกร ม.9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยางจ.ตากในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดและนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พงส.สภ.ท่าสองยางจ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามปจว.ข้อ 6 เวลา 17.00 น.คดีอาญาที่ 16/2563
ลงวันที่ 14 มค.63 ร.ต.อ.เจริญ สำคัญ
รอง สว.(สอบสวน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ท.สมพงษ์ สีตามา รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.
081-7585251 รายงาน


 

กก.4 บก.ปทส. (อ.แม่สอด จ.ตาก)

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4 บก.ปทส
ให้ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปราม กก.4 บก.ปทส.อแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ
-จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.4(แม่อุสุ)
-จนท.ตชด.344
-จนท.ออป.

-ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 1 แปลงพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง จำนวน 2-0-61ไร่ ค่าเสียหายของรัฐรอผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าความเสียหายฯ

ข้อหาความผิด
– พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐาน “บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต”
– พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน “ร่วมกันยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์ ก่นสร้าง หรือ เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”

เหตุเกิดบริเวณสวนป่าตะเคาะปิโกร ม.9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยางจ.ตากในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง

จึงได้ร่วมกันทำการบันทึกตรวจยึดและนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่ง พงส.สภ.ท่าสองยางจ.ตาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามปจว.ข้อ 6 เวลา 17.00 น.คดีอาญาที่ 17/2563
ลงวันที่ 14 มค.63 ร.ต.อ.เจริญ สำคัญ
รอง สว.(สอบสวน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ท.สมพงษ์ สีตามา รอง สว.(ป) กก.4 บก.ปทส.
081-7585251 รายงาน

Recent Posts