In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ตาก
-เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
– กำนันตำบลวังหมัน อำเภองสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจยึด 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 40 – 0 – 67  ไร่(ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )
-ของกลาง
-ไม้กระยาเลยหวงห้าม จำนวน 14 ท่อน ปริมาตร 0.318 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 5,565 บาท

โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา11ฐาน”ทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”,ตามมาตรา54ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”และตามมาตรา 69 ฐาน”มีไว้ครอบครองซึงไม้กระยาเลยหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป ไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาล”
-กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา14ฐาน”ทำไม้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – ป่าโป่งแดง ป่าบ้านปากทางเขื่อน หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0515495 UTM 1902684 ระบบ WGS 84

นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 00.30 น. ลงวันที่ 17มกราคม 2563 คดีอาญาที่ 10 /2563 ยึดทรัพย์ที่5 /2563 พ.ต.ท.ธนกฤต สติปํญวัตร พงส.ฯ
ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน

 


 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ตาก
-เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
– กำนันตำบลวังหมัน อำเภองสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจยึด 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 33 – 0 – 81 ไร่ (ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )
โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา54ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”
-กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา14ฐาน”ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – ป่าโป่งแดง ป่าบ้านปากทางเขื่อน หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0515625 UTM 1902815 ระบบ WGS 84
นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 00.40 น. ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 คดีอาญาที่ 11/2563 พ.ต.ท.ธนกฤต สติปัญวัตร พงส.ฯ
ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน


 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ตาก
-เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
– กำนันตำบลวังหมัน อำเภองสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจยึด 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 50 – 0 – 47 ไร่ (ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )
-ของกลาง
-ไม้กระยาเลยหวงห้าม จำนวน 27 ท่อน ปริมาตร 0.928 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 13,650 บาท
โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา11ฐาน”ทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”,ตามมาตรา54ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”และตามมาตรา 69 ฐาน”มีไว้ครอบครองซึงไม้กระยาเลยหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป ไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาล”
-กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา14ฐาน”ทำไม้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – ป่าโป่งแดง ป่าบ้านปากทางเขื่อน หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0515251 UTM 1902713 ระบบ WGS 84
นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 00.50 น. ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 คดีอาญาที่ 12/2563 ยึดทรัพย์ที่ 6/2563 พ.ต.ท.ธนกฤต สตืปัญวัตร พงส.ฯ
ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน


 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ตาก
-เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
– กำนันตำบลวังหมัน อำเภองสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจยึด 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 47 – 1 – 88 ไร่ (ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )
โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา54ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”
-กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา14ฐาน”ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – ป่าโป่งแดง ป่าบ้านปากทางเขื่อน หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0515614 UTM 1902074 ระบบ WGS 84
นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 01.00 น. ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 คดีอาญาที่ 13 /2563 พ.ต.ท.ธนกฤต สติปัญวัตร พงส.ฯ
ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน


 

กก.4 บก.ปทส. (อ.เมือง จ.ตาก)

เรียนผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ตาก
-เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
– กำนันตำบลวังหมัน อำเภองสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจยึด 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 8 – 3 – 88 ไร่ ไร่(ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )
-ของกลาง
-ไม้กระยาเลยหวงห้ามแปรรูป จำนวน 23 ท่อน ปริมาตร 0.385 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 7,700 บาท
โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา11ฐาน”ทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”,ตามมาตรา54ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”และตามมาตรา 69 ฐาน”มีไว้ครอบครองซึงไม้กระยาเลยหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป ไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาล”
-กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา14ฐาน”ทำไม้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – ป่าโป่งแดง ป่าบ้านปากทางเขื่อน หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0514783 UTM 1902844 ระบบ WGS 84
นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 01.10 น. ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 คดีอาญาที่ 14 /2563 ยึดทรัพย์ที่7 /2563 พ.ต.ท.ธนกฤต สติปัญวัตร พงส.ฯ
ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน


 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. ตาก
-เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
– กำนันตำบลวังหมัน อำเภองสามเงา จังหวัดตาก
ตรวจยึด 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 58 – 0 – 23 ไร่ (ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )
โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา54ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”
-กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา14ฐาน”ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการทำลายป่าเข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด – ป่าโป่งแดง ป่าบ้านปากทางเขื่อน หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0514780 UTM 1902843 ระบบ WGS 84
นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 01.20 น. ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 คดีอาญาที่ 17 /2563 พ.ต.ท.ธนกฤต สติปัญวัตร พงส.ฯ
ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน

Recent Posts