In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น.
โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.ณัฐภิญ ภูศรี รอง ผกก.4บก.ปทส.,พ.ต.ท.กฤตพัฒน์ ผาทา สว.กก.4บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16(เด่นไม้ซุง)
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติพิเศษป่าไม้ตาก1ศูนย์ป่าไม้ตาก
-เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟตาก1
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกรองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
-กำนันตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
– ชุดดับไฟป่าเขื่อนภูมิพล(เสือดำ)
-เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
ตรวจยึด จำนวน 1 ราย
ผู้ต้องหา – คน
– ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 10 ตารางวา (ซึ่งค่าเสียหายของรัฐโดยประมาณการนี้จะส่งให้พนักงานสอบสวนในภายหลังในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลั งการทำลายพื้นที่ป่าไม้ ในการคิดคำนวณค่าเสียหายนี้ )

โดยกล่าวหาว่า
-กระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา 11ฐาน”ทำไม้หวงห้าม หรือทำอันตรายใดๆแก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยมิได้รับอนุญาต” ,ตามมาตรา 54 ฐาน“ก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่” และตามมาตรา 55 ฐาน”ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถาง โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนให้สันนิฐาน ไว้ก่อนว่า บุคคลน้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น”
– กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา 14 ฐาน” ยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถางเผาป่า หรือทำด้วยประกาใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่”
-กระทำความผิดตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 61 วัน ลงวันที่ ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563

สถานที่เกิดเหตุที่ตรวจยึด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น บริเวณป่าบ้านท่าปุยตก หมู่ที่ 5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จว.ตาก พิกัด 47 Q 0502101UTM 1904993 ระบบ WGS 84
นำส่ง สภ.สามเงา ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 16.15 น. ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 คดีอาญาที่ 53/2563 ร.ต.อ.ภานุดิษฐ์ หมื่นพินิจ พงส.ฯ

ร.ต.อ.อัศวิน อินทร์ภิรมย์
รอง สว. กก.4 บก.ปทส.
โทร 081-2843574
ผู้รายงาน

 

 

Recent Posts