In การจับกุม กก4, ข่าวเด่น

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.15 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.,เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน.)

ร่วมกับ – เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)จังหวัดลำปาง – เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน) – เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดลำปาง – ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ร่วมกันทำการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแผ้วถางจำนวน 1 แปลง ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด เนื้อที่ 6 – 3 – 27 ไ่ร่ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 463,590 บาท โดย

กล่าวหาว่ากระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 ฐาน”ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่” พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 ฐาน”ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”

เหตุเกิดที่บริเวณป่าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านปางอ้า หมู่ 4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.15 น.ส่ง พงส.สภ.เวียงมอก ตาม ปจว.ข้อ 1 คดีที่ 3/63 เวลา 10.00 น.ลง 17 ม.ค.2563 พ.ต.ท.สมนึก เปี้ยสาย พงส.ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063-771-0718 รายงาน

 

Recent Posts