In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 (เมืองลำปาง) ร่วมกับ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.5 (แม่ยาว)
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยาว
-เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.ที่ 1 มทบ.32 ลำปาง
-เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ห้างฉัตร
ตรวจยึดจับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน
-ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาวถูกบุกรุก เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ประเมินค่าเสียหายของรัฐพึงได้รับเป็นเงิน 341,221.- บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิด
พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
-มาตรา ๕๔ ประกอบ ๗๒ ตรี ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
-มาตรา ๑๔ ประกอบ มาตรา ๓๑ ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
-มาตรา ๙ มาตรา ๑๐๘ ทวิ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน”
เหตุเกิดบริเวณป่าดอยเสยข้างลำห้วยแม่ปูน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ท้องที่บ้านนาเงิน หมู่ ๘ ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง พิกัด 47 Q 0527465 E 2026458 N
นำส่ง สภ.เมืองยาว จว.ลำปาง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 17.30 น.
คดีอาญาที่ 21/2562 ยึดทรัพย์ที่ -/2562
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ร.ต.อ.ธีระพงษ์ สุมา พนักงานสอบสวนเวรฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
โทร 0899988873
ผู้รายงาน

Recent Posts