In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.00 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึดจับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่า ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 กรมป่าไม้ สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.แพร่ เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.10 (แม่ต้า) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ม.พัน 12 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ลอง จว.แพร่ อบต.ต้าผามอก อ.ลอง จว.แพร่ ร่วมกันทำการตรวจยึด 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พร้อมด้วยของกลาง พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 4 – 1 – 40 ไร่ (คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐเป็นเงิน 272,976.88 บาท)

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 ฐาน ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ม.14 ฐาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนฯโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย หมู่ 8 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จว.แพร่ นำส่ง พงส.สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่  ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 10 เวลา 21.50 น. คดีที่ 88/61 ลง 25 ต.ค.61 ร.ต.อ.เกรียงจักร จันนันทะ พงส. ร.ต.ท.ธวัชชัย เรายงาน

Recommended Posts