In ข่าวสารจาก บก.ปทส.


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส.  ผู้ตรวจยึด ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ หัวหน้าสายตรวจฯ จ.สุโขทัย พร้อมกับพวก พร้อมด้วย เจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.5 (วังลึก) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.บ้านด่านลานหอย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด. 314  กำนัน ต.หนองหญ้าปล้อง  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.หนองหญ้าปล้อง ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย  ไม่พบผู้ต้องหา

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 0 – 3 – 11 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐ (แจ้งภายหลัง) โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เหตุเกิดบริเวณป่าหลังบ้านเขาปูน หมู่ที่ 2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พันลำและป่าแม่มอก นำส่ง สภ.บ้านด่าน ลานหอย ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 15.00 น. คดีอาญาที่ 232/61 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2561  พงส. ร.ต.อ.อำนาจ พึ่งอำพัน
ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ ผู้รายงาน

Recommended Posts