In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 03.45 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึดlจับกุม ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า หัวหน้าสายตรวจฯ จว.น่าน พร้อมกับพวก ร่วมกับเจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.13 (น้ำสา) เจ้าหน้าที่สายตรวจสายที่ 2 ประจำจังหวัดน่าน. เจ้าหน้าที่หน่วยจักการต้นน้ำน้ำสา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. 324 น่าน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ปทส.ภ.จว.น่าน.

(ไม่พบผู้กระทำผิด)พร้อมด้วยของกลาง ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 8 แผ่นlเหลี่นม ปริมาตร 0.05 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 15,000 บาท. ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 51 แผ่นlเหลี่ยม ปริมาตร 0.34 ลบ.ม.คดิเป็นค่าเสียหายทีรัฐพึ่งได้เป็นเงิน 23,800 บาท. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด รถไถ่อยางยี่ห้อคูโบต้า สีส้ม ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมติดตั้งกระบะสองล้อพ่วงลากจูง ชนิดโครงสร้างและตัวกระบะทำด้วยไม้ จำนวน 1 คัน. เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อสติก สีส้ม -ขาว พร้อมโซ่และบาร์ ยาว 25 นิ้ว. จำนวน 1 เครื่อง. โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 , พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.เลื่อนโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ฐานมีไม้ชิงชันแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าไรไว้ใความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ฐานทำไม้โดยมิได้รับอนุญาต ฐานมีไม้กระยาเลยหวงห้ามแปรรูป(ประดู่) ปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม. ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต. ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ฐานมีเลื่อนโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต.

เหตุเกิดที่ บริเวณบนเส้นทางในป่า ห้วยย่าไซ พิกัดที่ 47 Q 651083E,2072992N ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำสาฝั่งขวาตอนขุน ท้องที่บ้านนาก้า หมู่ 1 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จว.น่าน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 03.45 น. นำส่ง ร.ต.อ.นัธทวัฒน์ สมแสง พงส. สภ.เวียงสา จว.น่าน. ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 13 เวลา 20.00 น. คดีที่ 336/61 ยึดทรัพย์ที่ 171/61 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า  รายงาน

Recommended Posts