In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้างฉัตร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์ ชุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ห้างฉัตร เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.ที่ 1 มทบ.32 ลำปาง เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน ของกลาง
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เขากวาง ) จำนวน 6 กิ่ง (ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 14)  ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิ่น หรือนิ่ม) จำนวน 1 ซาก ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 157)  อาวุธปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ (แก๊ป) จำนวน 1 กระบอก ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์ ) จำนวน 3 ห่อ น้ำหนักประมาณ 3.17 กิโลกรัม

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ ฐาน “ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗ ฐาน “ร่วมกันมีซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่” พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ ฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ บ้าน/โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ เลขที่ 256 ถนนลำปาง – ห้างฉัตร ท้องที่หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ขยายผลสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน,เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ชป 1 สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ทหาร ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 5 ได้ร่วมกัน นายเอ พร้อมด้วยของกลาง -ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน ) มีจำนวน 5 แพ็ค ( แต่ละแพ็ค มีจำนวน 5 ก้อน ) และอีก 1 ก้อน รวมของกลางทั้งหมด 26 ก้อน รวมยาบ้าทั้งหมดประมาณ 52,000 เม็ด น้ำหนักประมาณ 4,160 กรัม (จับกุมที่ด่านตรวจ อ.แม่จัน จว.เชียงราย)

นำส่ง สภ.ห้างฉัตร ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 00.05 น. คดีอาญาที่ 369/2561 ยึดทรัพย์ที่ 165/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 พ.ต.ท.ผดุงศักดิ์ ไชยโย พงส.ฯ

ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส. ผู้รายงาน

Recommended Posts