In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการ สั่งการของ พ.ต.อ. พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว. กก.4 บก.ปทส.  ผู้ตรวจยึด ร.ต.อ. วิเชียร อิ่มดำ หัวหน้าสายตรวจฯ จว.สุโขทัย พร้อมกับพวก พร้อมด้วยเจัาหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดที่ 2 สำนักที่ 4 (ตาก) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สุโขทัย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.4 (ตาก) เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 3 สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแก่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด. 314  เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ศปทส.ภ.6 และ กก.สส.1 บก.สส.ภ.6 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านแก่ง ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ไม่พบผู้ต้องหา  ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 23 – 3 – 24 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 896,796 บาท

โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14  ฐาน “ยึดถือครอบครอง ทำประโชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดบริเวณป่าหมอนไม้สุด หมู่ที่ 4 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพนำส่ง สภ.บ้านแก่ง ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 13.00 น. คดีอาญาที่ 102/61 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561
พงส. ร.ต.อ.ไพสิฐ บุญธปัญญา
ร.ต.อ.วิเชียร อิ่มดำ ผู้รายงาน

Recommended Posts