In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด/จับกุม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ภาค 5 ชุด ศปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง (ปทส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ห้างฉัตร ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ไม้กระพี้เขาควายท่อน จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 0.29 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 43,500 บาท ไม้หวงห้าม (เสี้ยวป่า) ท่อน จำนวน 17 ท่อน ปริมาตร 0.50 ลบ.ม. (ตรวจยึดประกอบคดี)
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒484
-มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
-มาตรา 69 ฐาน “มีไม้กระพี้เขาควายอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-มาตรา 14 ฐาน “ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
-มาตรา 4 ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”
เหตุเกิดบริเวณ ป่าห้วยก่ายขัว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว ท้องที่บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
นำส่ง สภ.เมืองยาว ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 21.00 น. คดีอาญาที่ 147/2561 ยึดทรัพย์ที่ 69/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ร.ต.อ.ธีระพงษ์ สุมา พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.  ผู้รายงาน

Recommended Posts