In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 29 พ.ย.61 เวลา 14.30 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุด ศปป.4 กอ.รมน.แพร่ เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ ทหาร ม.พัน 12 แพร่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.8(ห้วยขมิ้น) และ พร.9(ช่อแฮ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.2 ศปทส.ภ.5 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. แพร่ เจ้าหน้าที่ ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสนับสนุนการปฏิบัติส่วนกลาง ศปทส.ภ.5 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง จว.แพร่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ม.5 ต.เวียงทองฯ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษภาคเหนือที่ 2 กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.แพร่ สายตรวจ สบอ.13 สาย 3 ร่วมกันทำการตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลาง ไม้สักแปรรูป 234 แผ่น ปริมาตร 1.82 ลบ.ม.(มูลค่าไม้ของกลาง 218,640 บาท) ไม้ประดู่แปรรูป 90 แผ่น ปริมาตร 0.62 ลบ.ม.(มูลค่าไม้ของกลาง 69,300 บาท)


โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.48 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ ตามประกาศ คสช.ที่ 106/57 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลง 23 ก.ค.57 ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปและมีไม้หวงห้ามแปรรูปปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม.ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดที่ บริเวณบ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จว.แพร่
นำส่ง พงส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 22.30 น. คดีที่ 464/61 ยึดทรัพย์ที่ 156/61ลง 29 พ.ย.61 พ.ต.ท.ทธิวัฒน์ วงศ์ศิริธนาดล พงส. ร.ต.ท.ธวัชชัย เวียงยา รายงาน

Recommended Posts