In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด/จับกุม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.14 (แม่ทะ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ทะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่ 33 เชียงใหม่ ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา – คน  ได้ร่วมกันตรวจยึด  พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ 11 – 3 – 27 ไร่ คิดค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับเป็นเงิน 803,590.- บาท

โดยกล่าวหาว่า กระทำผิด  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  มาตรา ๕๔ ฐาน “ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  มาตรา ๑๔ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้  เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๙ ฐาน “เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน”  เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยห้วยแม่มาน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พิกัด ๔๗ Q 0575412 E UTM 2007919N ( ตามระบบพิทักษ์ไพรที่ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้)  นำส่ง สภ.แม่ทะ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 10.30 น. คดีอาญาที่ 402/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ร.ต.อ.โยธิน เทศศรีเมือง พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง
ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.
ผู้รายงาน

Recommended Posts