In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. กก.4 บก.ปทส. โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.สรรเสริญ ศิริพันธ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด/จับกุม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดลำปาง สายที่ 1 ( เมืองลำปาง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามพิเศษ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้าผาไท เจ้าหน้าที่ ศปป.๔ กอ.รมน.สวนรื่นฤดี เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.19 (แม่โป่ง) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.5 ชุด ศปทส. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.งาว ตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางนกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก จำนวน 59 ตัว บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ ๕๘๐ กรงนก (กรงไม้) จำนวน 36 กรง กรงล่อดักจับนก จำนวน 7 กรง ตำแหน่งที่พบของกลาง พบของกลางแขวนอยู่ที่ราวระเบียงบ้านที่เกิดเหตุ

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาตรา 16 ฐาน “ล่าหรือพยามล่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” มาตรา 18 ฐาน “ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” มาตรา ๑๙ ฐาน “มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตุเกิดบริเวณ บ้านเลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ท้องที่บ้านคุ้ม ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง นำส่ง สภ.งาว ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 9 เวลา 19.00 น. คดีอาญาที่ 466/2561 ยึดทรัพย์ที่ 212/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ร.ต.อ.ยศพนธ์ หลักดี พงส.ฯ
ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.

 

Recommended Posts