In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 09.30 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ต.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ ทหาร ม.พัน 12 แพร่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.6(น้ำเลา) และ พร.3(ดอยหลวง) เจ้าหน้าที่หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. แพร่ เจ้าหน้าที่ ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปทส.แพร่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง จว.แพร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.แพร่ ร่วมกันทำการตรวจยึด 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด พร้อมด้วยของกลาง ไม้สักท่อน 14 ท่อน ปริมาตร 1.96 ลบ.ม.(มูลค่าไม้ของกลาง 117,600 บาท) ไมักระยาเลยท่อน 3 ท่อน ปริมาตร 0.49 ลบ.ม.ไม้กระยาเลยแปรรูป 2 ชิ้น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.12 ลบ.ม.(มูลค่าไม้ของกลาง 18,250 บาท)

โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต, มีไม้กระยาเลย(แดง)อันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไม้กระยาเลยแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ฐาน ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณแปลงปลูกฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ แปลงปี พ.ศ.2532 หมู่ 7 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.แพร่
– นำส่ง พงส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 7 เวลา 16.00 น. คดีที่ 327/61 ยึดทรัพย์ที่ 150/61ลง 21 พ.ย.61 พ.ต.ท.พานทอง ถิ่นสุข พงส. ร.ต.ท.ธวัชชัย เวียงยา รายงาน

Recommended Posts