In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.45 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.วรพงษ์ เรือนชุ่มเชย สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ชุดปฏิบัติการฯ สายตรวจฯ กก.4 บก.ปทส. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ที่ 5 แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง ตรวจยึด 1 ราย ไม่พบตัวผู้กระทำผิด

ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 71 ท่อน ปริมาตร 1.15 ลบ.ม. ค่าเสียหาย จำนวน 920 บาท – ตรวจยึด พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 9-2-79 ไร่ ค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ จำนวน 655,085.80 บาท โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐาน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต , ฐาน มีไม้กระยาเลยท่อนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 “ฐาน ยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต” เหตเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา บริเวณป่าบ้านพะมอลอ หมู่ 9 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำส่ง ร.ต.อ.ประเสริฐ ภูมิไทย พงส.สภ. แม่สะเรียง ตาม ปจว.ข้อ 9 เวลา 19.00 น. คดีที่ 214/61ยึดทรัพย์ที่ 71/2561 ลง 25 ตุลาคม 2561 ร.ต.ท.หาญณรงค์ แตงน้อย รายงาน

Recommended Posts