In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามจังหวัดลำปางสายที่ 2 (เถิน)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่

– ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง

– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.16(แม่ปะ)

– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดที่ 1

– เจ้าหน้าที่ กอรมน.จังหวัดลำปาง

– เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ลำปาง

– เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภ.5

– เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

– เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน จ.ลำปาง

– เจ้าหน้าที่ ออป.สวนป่าเวียงมอก

ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้หวงห้ามท่อน (ประดู่)จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 18.42 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 644,700 บาท ไม่พบตัวผู้กระทำผิด โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11 ฐาน” ทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต” และ ม.69 วรรค 2 ฐาน”มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 ฐาน”ทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ไดัรับอนุญาต”

เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยงิ้ว ท้องที่บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ 3 ต.แม่ปะ อ.เถิน จว.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ส่ง พงส.สภ.เถิน ปจว.ข้อ 1 คดีที่ 138/62 ยึดทรัพย์ที่ 35/62 เวลา 17.00 น.

ร.ต.อ.ภาคภูมิ วงศ์ไชย พงส.
ร.ต.อ.ชยพล รอดจากเข็ญ โทร 063-771-0718 รายงาน

 

Recent Posts