In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 23.50 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ลอง ศูนย์ป่าไม้แพร่
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 3 แพร่
– เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ
– เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.30(แม่ต้า)
– เจัาหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ศปทส.ภ.5
– เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เวียงต้า อ.ลองฯ
– เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพร่
– เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
– ร่วมกันทำการตรวจยึด 1 ราย ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด ของกลาง ไม้สักท่อน 26 ท่อน ปริมาตร 2.23 ลบ.ม.(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 333,800 บาท) รถยนต์ปิคอัพ 1 คัน(มูลค่าของกลาง 30,000 บาท)
– โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11,73 ฐาน ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ม.14,31 ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณป่าห้วยขาง ในเขตป่าสงวนฯ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย ต.ต้าผามอก อ.ลอง จว.แพร่
– นำส่ง พงส.สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 13.30 น. คดีที่ 42/62 ยึดทรัพย์ที่ 25/62 ลง 5 เม.ย.62 พ.ต.ท.อาทิตย์ เหลียวศิริวงศ์ พงส. (ร.ต.ท.ธวัชชัย เวียงยา 061 – 3455669 รายงาน)

Recent Posts