In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 7 มี.ค.62 เวลา 11.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.สมเกียรติ สมบูรณ์บริรักษ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.ระวิพันธ์ สุวรรณรัตน์ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร้องกวาง, เจ้าหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ, ทหาร ม.พัน 12 ชป.ร้องกวาง, ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 แพร่, เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.4 (ร้องกวาง), เจ้าหน้าที่ ตชด.32 (พะเยา), เจ้าหน้าที่ ศปทส.ภ.5, เจ้าหน้าที่สายตรวจ สบอ.13 สาย 3 แพร่, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่, เจ้าหน้าทีาฝ่ายปกครอง อ.ร้องกวาง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ร้องกวางจว.แพร่
– ร่วมกันทำการตรวจยึด/จับกุม 1 ราย ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิด ของกลาง ไม้กระยาเลยท่อน 49 ท่อนปริมาตร 5.88 ลบ.ม.(มูลค่าไม้ของกลาง 83,350 บาท)
– โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.69 ฐาน มีไม้กระยาเลยหวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณสวนมะขามบ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จว.แพร่
– นำส่ง พงส.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 16.30 น. คดีที่ 77/62 ยึดทรัพย์ที่ 28/62 ลง 7 มี.ค.62 พ.ต.ท.พานทอง ถิ่นสุข พงส. ร.ต.อ.ธวัชชัย เวียงยา โทร 061 – 3455669 รายงาน

 

Recent Posts