In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง.ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.พากษกร์ เจนใจ
สว.ผกก.4 บก.ปทส. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจฯ ประจำจังหวัดน่าน. ร่วมกับ.
1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.11 (เมืองน่าน)
2.เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรี.
5.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. 324.น่าน.
6.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ศปทส.ภ.จว.น่าน
7.เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จว.น่าน.
(ไม่พบผู้กระทำผิด)

พร้อมของกลางดังนี้.
1.ไม้สักแปรรูป จำนวน 12 แผ่นlเหลี่ยม ปริมาตร 0.18 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึ่งได้รับเป็นเงิน 21,600 บาท.(สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
-อุปกรณ์การกระทำผิด
1.เลื่อนไฟฟ้าดักแปลง พร้อมโซ่และบาร์ ยาว 36 นิ้ว. จำนวน 1 เครื่อง
2.เชือกสำหรับตีเส้น(เต้าตีไม้) จำนวน 1 เส้น.
3.ตลับเมตร จำนวน 1 อัน.
4.สายไฟยาวประมาณ 25 เมตร. จำนวน 1 เส้น.

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อนโซ่ยนต์ พ.ศ.2535
1.ฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยมิได้รัอนุญาต
2.ฐานมีเลื่อนโซ่ยนต์ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต.
3.ฐานทำการแปรรูปไม้ในเขควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาต

– เหตุเกิดบริเวณสวนยางพาราไม่มีเลขที่ ท้องที่บ้านห้วยยื่น หมู่ที่ 2 ต.บ่อ อ.เมือง จว.น่าน. พิกัดที่ 47 คิว 685671,2093039 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น.
– นำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมือง จว.น่าน ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 17 เวลา 20.15 น. ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562 คดีอาญาที่ 322l2562 ยึดทรัพย์ที่ 182l2562 พ.ต.ท.นที สุทธน้อย พงส. ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า 089-2641998 รายงาน.

 

Recent Posts