In ข่าวสารจาก บก.ปทส.

วันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 10.00 น.โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.4 บก.ปทส., พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ สว.กก.4 บก.ปทส. ผู้ตรวจยึด/จับกุม ร.ต.ท.อำนวย จันทะวงษ์ หัวหน้าชุดสายตรวจฯ จว.แพร่ พร้อมกับพวก ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 แพร่
– เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 3 แพร่
– เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ
– เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.11(บ้านปิน)
– เจัาหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ศปทส.ภ.5
– เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ชป.รส.ม.พัน 13 อ.ลองฯ
– เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 พะเยา
– ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บ้านปิน อ.ลอง จว.แพร่
– ร่วมกันทำการตรวจยึด/จับกุม 1 ราย (ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายเสกสรร ประมูลเฉโก) พร้อมด้วยของกลาง ไม้สักท่อน 16 ท่อน ปริมาตร 11.62 ลบ.ม.(คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 697,200 บาท)
– โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11ฐาน ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ม.69 มีไม้สักอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ม.70 รับไว้ด้วยประการใดๆ ซ่อนเร้น จำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยผิดกฏหมาย และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 ม.14 ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เหตุเกิดที่ บริเวณบ้านเลขที่ 46/2 บ้านห้วยแม่ต้า หมู่ 7 ต.บ้านปิน อ.ลอง จว.แพร่
– นำส่ง พงส.สภ.ลอง จว.แพร่ ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ 9 เวลา 17.30 น. คดีที่ 96/62 ยึดทรัพย์ที่ 45/62 ลง 4 เม.ย.62 ร.ต.อ.สินทอน กาศสนุก พงส. (ร.ต.ท.ธวัชชัย เวียงยา 061 – 3455669 รายงาน)

Recent Posts